INSTITUT GESS

O nama

INSTITUT GESS

O nama

O INSTITUTU
INSTITUT

Global Ecology Safety System

Institut GESS d.o.o. Novi Sad je firma osnovana od strane licenciranih inženjera mašinske i elektro struke koji poseduju decenijsko iskustvo na polju pregleda i provere mašina i opreme za rad sa aspekta bezbednosti i zdravlja na radu.

Shodno tome, Institut GESS okuplja multidisciplinarni tim vrsnih stručnjaka kako iz oblasti mašinske i elektro struke, tako i iz oblasti hemijskih i tehnoloških nauka, kao i iz oblasti zaštite životne sredine i zaštite na radu, sa dugogodišnjim iskustvom u oblasti pregleda i provere mašina i opreme za rad sa aspekta bezbednosti i zdravlja na radu, merenja i isptivanja uslova radne okoline, kontrolisanja instalacija i uređaja za zaštitu od požara

Naš cilj je da pružimo kvalitetnu uslugu koja se temelji na načelima pravilnika i standarda iz oblasti zaštite na radu, zaštite životne sredine i zaštite od požara, kako bi se kreiralo bezbedno radno okruženje i sačuvala životna sredina.

Institut GESS je uspostavio integrisan sistem menadžmenta kvalitetom u skladu sa standardnima SRPS ISO 9001:2015, SRPS ISO 14001:2015, SRPS ISO 45001:2018, SRPS EN ISO 50001:2018 i SRPS ISO/IEC 27001:2022, kako bi obezbedio efikasne i efektivne procese same organizacije, a u skladu sa misijom, vizijom i ciljevima Instituta GESS.
Sertifikat

Ono što nas na tržištu razlikuje od drugih jeste da poslove iz delokruga kojim se bavimo obavljaju naši zaposleni koji osim što poseduju odgovarajuće znanje, stručnost i iskustvo, poseduju i odgovarajuće licence, uverenja i sertifikate iz delokruga posla koji obavljaju.

ADRESA:

Institut Global Ecology Safety System doo Novi Sad
Narodnog fronta 10 / sprat 4
21000 Novi Sad
Srbija

POSLOVNI PODACI:

PIB /VAT/ : 112116848
Matični broj: 21610542
TR: 340-11027627-63

BANKA:

Bank Name: ERSTE BANK ad
Bank Number: 08063818
Bank Physical Address: Bulevar oslobođenja No.5
IBAN Number: RS35340000001102762763
SWIFT/BIC Code: GIBARS22

INSTITUT GESS

Naši Partneri

U cilju da svojim klijentima ponudimo što kompletniju uslugu razvili smo partnerske odnose sa pojedinim kompanijama.

Naravno, namera nam je da i u budućnosti razvijemo partnerske odnose i sa drugim kompanijama kako bismo Vama, dragi korisnici, mogli da ponudimo što kompleksniju uslugu.

"Ko ne zna u koju luku plovi, njemu nijedan vetar nije povoljan"

Zato smo mi još od početka jasno usvojili strategiju i zacrtali misiju, viziju i ciljeve, te svoje poslovanje baziramo na principima koji su u skladu sa tim.

MISIJA

MISIJA

Direction Arrows
VIZIJA

VIZIJA

Direction Arrows
CILJEVI

CILJEVI

GESS TIM SAČINJAVAJU

Visokostručni i iskusni kadrovi

BOJAN MITROVIĆ - dipl.inž.maš.

Bojan Mitrović

dipl.inž.maš.

Preko 10 godina radnog iskustva u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

 • Uverenje o položenom stručnom ispitu o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova pregleda i provere opreme za rad
 • Uverenje o položeno stručnom ispitu o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu
 • Uverenje o položenom stručnom ispitu za radnike koji rade na poslovima zaštite od požara
 • Licenca odgovornog projektanta transportnih sredstava, skladišta i mašinskih konstrukcija i tehnologije
SRĐAN RIDANOVIĆ - dipl.inž.el.

Srđan Ridanović

dipl.inž.el.

Preko 15 godina radnog iskustva u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.

 • Licenca za obavljanje poslova ispitivanja uslova radne okoline
 • Licenca za obavljanje poslova pregleda i provere opreme za rad
 • Uverenje o položeno stručnom ispitu o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu
 • Uverenje o položenom stručnom ispitu za radnike koji rade na poslovima zaštite od požara
 • Licenca za projektovanje i izvođenje posebnih sistema i mera zaštite od požara:
  • Izrada analiza o zonama opasnosti i određivanje ovih zona na mestima koja su ugrožena od nastanka eksplozivnih
   smeša zapaljivih gasova, para zapaljivih tečnosti i eksplozivnih prašina i eksplozivnih materija
  • Izrada projekata stabilnih sistema za dojavu požara i izvođenje ovih sistema
  • Izrada projekata stabilnih sistema za detekciju eksplozivnih gasova i para i izvođenje ovih sistema
 • Licenca za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja
IGOR ŠIMONJI - master hemičar

Igor Šimonji

master hemičar

Preko 10 godina radnog iskustva u oblasti laboratorijskog ispitivanja i bezbednosti i zdravlja na radu.

 • Licenca za obavljanje poslova ispitivanja uslova radne okoline
 • Uverenje o položeno stručnom ispitu o praktičnoj osposobljenosti za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu
 • Uverenje o položenom stručnom ispitu za radnike koji rade na poslovima zaštite od požara
 • Sertifikati za internog proverivača za sisteme kvaliteta: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO/IEC 17025 i ISO/IEC 17020
 • Licenca za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja
 • Sertifikat o stručnoj osposobljenosti savetnika za bezbednost u transportu opasne robe (ADR savetnik)
OGNJEN VOJNOVIĆ - dipl.inž.zžs

Ognjen Vojnović

dipl.inž.zžs.
 • ADR sertifikat o stručnoj osposobljenosti vozača
 • Licenca za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja
 • Uverenje o položenom stručnom ispitu za radnike koji rade na poslovima zaštite od požara
RADE KOJIĆ - dipl.inž.maš.

Rade Kojić

dipl.inž.maš.
 • Licenca za izradu glavnog projekta zaštite od požara
 • Licenca za projektovanje i izvođenje posebnih sistema i mera zaštite od požara:
  • Izrada projekta stabilnih sistema za gašenje požara i izvođenje ovih sistema
  • Projektovanje i izvođenje sistema za odvođenje dima i toplote
 • Licenca odgovornog projektanta -odgovorni inženjer za energetsku efikasnost zgrada
 • Licenca odgovornog projektanta- termotehnike, termoeneregetike, procesne i gasne tehnike
 • Licenca za izvođenje radova za obavljanje stručnih poslova građenja objekata, odnosno izvođenja radova iz stručne oblasti mošinsko inženjerstvo, uže stručne oblasti termotehnika, termoenergetika i procesna tehnika
 • Sertifikat za vizuelno ispitivanje – VT NIVO 2
 • Uverenje za rukovanje energetskim postrojenjem – Sudovima pod pritiskom
 • Uverenje o položenom stručnom ispitu za radnike koji rade na poslovima zaštite od požara
 • Sertifikat – International Welding Engineer
 • Sertifikat – Ispitivanje bez razaranja – Operater za ultrazvučno merenje debljine