O našem osnivaču

O našem osnivaču

RK TEHNIKA
RK TEHNIKA PROJEKT DOO

Partner od poverenja

RK TEHNIKA PROJEKT DOO je projektantska kompanija koja se zahvaljujući
stručnosti i predanosti radu pozicionirala među vodećim kompanijama u oblasti
projektovanja i izvođenja mašinskih instalacija i protivpožarnih sistema.

Zahvaljujući zadovoljstvu korisnika, prerasli smo iz malog projektnog preduzeća u renomiranu projektantsku kuću sa neospornom reputacijom na poljima termomašinskih, elektroenergetskih i hidrotehničkih instalacija i u oblasti protivpožarne zaštite.

RK TEHNIKA PROJEKT DOO zapošljava iskusne, visoko kvalifikovane inženjere
mašinske, elektro i građevinske struke. Dugogodišnje terensko i projektantsko
iskustvo, brojne lične licence, a pre svega zadovoljstvo i pozitivan duh koji vlada
među zaposlenima, razlog je našeg sve većeg uspeha.

Ponosimo se našim projektantskim timom koji je odgovoran za davanje
projektantskih rešenja za brojne objekte u Srbiji i regionu.

Poslednjih nekoliko godina, kroz realizovane projekte sa velikim kućama, naše ime
je postalo sinonim za renomiranog partnera od poverenja, koje planiramo da
opravdavamo i u budućnosti.

RK TEHNIKA PROJEKT DOO

Sertifikati

RK TEHNIKA PROJEKT DOO je u cilju zadovoljenja potreba klijenata i unapređenja poslovanja, implementirala integrisan sistem menadžmenta koji objedinjuje standarde:

ISO 9001:2015

Sistem menadžmenta kvalitetom

ISO 14001:2015

Sistem menadžmenta životnom sredinom

ISO 45001:2018

Sistem upravljanja zaštitom zdravlja i bezbednošću na radu

ISO 27001:2013

Sistem menadžmenta bezbednošću informacija

ISO 50001:2011

Sistem menadžmenta energijom

USPEŠNA SARADNJA SA NAMA JE ZAGARANTOVANA!

RK TEHNIKA PROJEKT DOO se zalaže za potpuno ostaviranje politike integrisanog sistema menadžmenta i politike bezbednosti informacija.

Ohrabrujemo svoje zaposlene da aktivno učestvuju u poboljšanjima procesa rada, performansi zaštite životne sredine i zdravlja i bezbednosti na radu.

Pouzdani
0 %
Profesionalni
0 %
Tačni
0 %

t: +381 (0)21.533.256
t: +381 (0)65.263.2908
e: office@rktehnikaprojekt.rs
www.rktehnikaprojekt.rs