USPOSTAVLJANJE SISTEMA SAKUPLJANJA I TRANSPORTA OPASNOG I NEOPASNOG OTPADA OD PROIZVOĐAČA DO OPERATERA

USPOSTAVLJANJE SISTEMA SAKUPLJANJA I TRANSPORTA OPASNOG I NEOPASNOG OTPADA OD PROIZVOĐAČA DO OPERATERA

PREUZIMANJE OPASNOG OTPADA ADR VOZILIMA

PREUZIMANJE OPASNOG OTPADA ADR VOZILIMA

USLUGE ADR SAVETNIKA

USLUGE ADR SAVETNIKA

IZRADA GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O OTPADU I IZVEŠTAJA O PROIZVODIMA KOJI POSLE UPOTREBE POSTAJU TOKOVI OTPADA, PODRŠKA PRI IZVEŠTAVANJU AGENCIJI ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

IZRADA GODIŠNJEG IZVEŠTAJA O OTPADU I IZVEŠTAJA O PROIZVODIMA KOJI POSLE UPOTREBE POSTAJU TOKOVI OTPADA, PODRŠKA PRI IZVEŠTAVANJU AGENCIJI ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

IZRADA PLANOVA UPRAVLJANJA OTPADOM

IZRADA PLANOVA UPRAVLJANJA OTPADOM

OBUKA RUKOVAOCA OPASNIM MATERIJAMA PO ADR-U KOJI UČESTVUJU U PAKOVANJU, PUNJENJU, RUKOVANJU, ISKAKANJU, UTOVARU ILI ISTOVARU OPASNIH MATERIJA

OBUKA RUKOVAOCA OPASNIM MATERIJAMA PO ADR-U KOJI UČESTVUJU U PAKOVANJU, PUNJENJU, RUKOVANJU, ISKAKANJU, UTOVARU ILI ISTOVARU OPASNIH MATERIJA

OBUKA ZAPOSLENIH I IMPLEMENTACIJA SISTEMA SAKUPLJANJA OTPADA KAO I VOĐENJE DNEVNE EVIDENCIJE OTPADA

OBUKA ZAPOSLENIH I IMPLEMENTACIJA SISTEMA SAKUPLJANJA OTPADA KAO I VOĐENJE DNEVNE EVIDENCIJE OTPADA

IZRADA DOKUMENTA O KRETANJU OTPADA I KOORDINACIJA SA NADLEŽNIM MINISTARSTVOM

IZRADA DOKUMENTA O KRETANJU OTPADA I KOORDINACIJA SA NADLEŽNIM MINISTARSTVOM

ORGANIZOVANJE ISPITIVANJA SVIH VRSTA OPASNOG OTPADA

ORGANIZOVANJE ISPITIVANJA SVIH VRSTA OPASNOG OTPADA