IZRADA PROCENE RIZIKA OD KATASTROFA

IZRADA PROCENE RIZIKA OD KATASTROFA

IZRADA PLANOVA ZAŠTITE I SPASAVANJA

IZRADA PLANOVA ZAŠTITE I SPASAVANJA

IZRADA PLANOVA ZAŠTITE OD UDESA

IZRADA PLANOVA ZAŠTITE OD UDESA

IZRADA PLANOVA SMANJENJA RIZIKA OD KATASTROFA

IZRADA PLANOVA SMANJENJA RIZIKA OD KATASTROFA

IZRADA EKSTERNIH PLANOVA ZAŠTITE OD VELIKOG UDESA

IZRADA EKSTERNIH PLANOVA ZAŠTITE OD VELIKOG UDESA

IZRADA STUDIJA PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

IZRADA STUDIJA PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU

KONSULTANTSKE USLUGE U OBLASTI VANREDNIH SITUACIJA

KONSULTANTSKE USLUGE U OBLASTI VANREDNIH SITUACIJA